• SIFIRDAN BAŞLAMAYIN!

Girişimcilik Serüvenini ve
Yeni Bir İş Yaratma Sürecini
6 Aşamaya Ayırıyoruz

01

KEŞİF

Pazar Araştırması
Trend Analizi
Etnografik Araştırma
Müşteri İhtiyaç Analizi
Odak Gruplar
Rekabet Analizi

02

TANIMLA

İnovasyon Fırsatı
İhtiyaç/İş/Problem Tanımı
İnovasyon Odağı
İnovasyon Stratejisi
03

GELİŞTİR

Fikir Geliştirme
Seçme & Değerlendirme
Değer Önermesi
İhtiyaç-Önerme Uyumu
Rekabet Stratejisi
Büyüme Stratejisi
Deneyim Tasarımı

04

PROTOTİPLE

Önerme-Ürün Uyumu
Konsept Geliştirme
İş Modeli Tasarımı
Ön Prototipleme/MVP

05

TEST

Ürün-Pazar Uyumu
Validasyon
Süreç Mühendisliği
İterasyon


06

UYGULA

Ön Üretim
Pazarlama
Ölçeklendirme
Büyüme