• İHTİYAÇLARINIZA ÖZELLEŞMİŞ
    İNOVASYON PROGRAMLARI

Farklı sürelere sahip ve farklı çıktıları hedefleyen, tepe yönetimden tüm çalışanlara kadar herkesin en az bir tanesine katılabileceği aşağıdaki 5 farklı programımız ihtiyaçlarınız doğrultusunda yeniden tasarlanabilir.

İnovasyonu artık dinlemeyin, bizzat uygulayın.


PROGRAMLARIMIZ.

C-LEVEL AJANDA


5 Günlük bu yoğunlaştırılmış programda üst ve orta düzey yöneticilere inovasyon çalışmalarında kullanılan en başarılı inovasyon yaklaşımları, metot ve teknikleri tanıtılıyor. Ayrıca inovasyon-strateji ilişkisi, tepe yönetimin inovasyona nasıl liderlik etmesi gerektiği ve liderlik modelleri bu program kapsamında.

Detaylar

İNOVASYON ŞAMPİYONLARI


Tüm çalışanlar inovasyon süreçlerine katılmadıkça ve kurumsal DNA’nın bir parçası olmadıkça inovasyon bir hayal. Bu program geleceğin inovasyon liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor. 6 ay süren programda ekipler 3 temel fazda inovasyonu uçtan uca sadece öğrenmiyor bizzat uyguluyor.

FAZ 1: EĞİTİM
FAZ 2: GELİŞTİRME
FAZ 3: UYGULAMA

Detaylar

KURUMSAL İNOVASYON PİLOTU


Tüm çalışanlara kapsamlı bir inovasyon programını uygulama zamanı olmayan kurumlara 22 Günlük bir pilot öneriyoruz. İnovasyon ajanları olarak nitelediğimiz en fazla 5 kişiden oluşan üç ya da dört ekip program sonunda en az bir prototip geliştirme hedefi ile çalışacak. Design Thinking, Lean, Blue Ocean ve Jobs To Be Done metotlarını esas alarak geliştirdiğimiz yaklaşım ışığında müşteri araştırmaları, inovasyon fırsatının bulunması, inovasyon odağının netleşmesi, fikir geliştirme, değer önermesi tasarımı, inovasyon stratejisinin formülizasyonu, iş modeli tasarımı, yalın inovasyon modeli, ön prototip ve potansiyel müşteri validasyonları ve iterasyonlar gerçekleştirilecek. Her ekip program sonunda ürününü iş modeli ve test sonuçları ile sunmuş olacak.

Detaylar

İNOVASYON BOOTCAMP


Program DGeneration imzalı “Pazar Odaklı İnovasyon” yaklaşımı esas alınarak tasarlandı. İnovasyon, strateji, R&D ve dijitalleşme gibi departmanlarından katılımcıların yer alacağı kor bir ekibin kurum dışında 5 günlük yoğunlaştırılmış bir kampa katılımı söz konusu. Program Design Thinking, Lean, Blue Ocean ve Jobs To Be Done gibi en etkili inovasyon metotların öğrenilmesini, akabinde kendi tasarladığımız araçlar eşliğinde uygulama yapılmasını kapsıyor. Kampın çıktısı olarak katılımcıların pazar ve müşteri odaklı geliştirdikleri fikirleri test etmesi ve ön prototipler üretmesi hedeflenmekte.

Detaylar

360˚ TRANSFORMASYON


Yıkımdan kurtulmanın tek yolu herkesten önce siz kendinizi yıkarak yenilenmeniz. Tepeden tırnağa organizasyonunu yeniden şekillendiren kurumlar ancak inovasyon çağına hazır olabilir ve yaşanan büyük dönüşüme uyum sağlayabilir. Bunun için sadece eğitimler ve atölyeler yeterli değil elbette. Kültür dahil tüm organizasyonun DNA’sına inovasyonun enjekte edilmesi şart. Yaklaşık 12 ay süren program mevcut iş için transformasyon yol haritası hazırlanmasını, inovasyon olgunluk analizlerini, inovasyon stratejilerinin geliştirilmesini, ekiplerin eğitimini, organizasyonel yeniden yapılandırmayı, inovasyon süreçlerinin tasarımını, inovasyon operasyon modelinin geliştirilmesini, inovasyon lab’inin kurulmasını, açık inovasyon modelinin tasarımı, yeni iş alanlarının ve pazarlarının keşfini, yeni girişimler ve spin-off’lar yaratılmasını, iş modellerinin tasarımını, inovasyon metot ve araç setlerinin geliştirilmesini ve kültürel dönüşümü kapsıyor. Tüm kurum çalışanlarının dahil olduğu ve yaklaşık 12 ay uzunlukta tasarlanan söz konusu programın içeriği ve süresi ihtiyaçlarınız doğrultusunda revize edilebilir.

Detaylar